Traduceri

  • Scrise                     
  • Orale                                        
  • traduceri web-site     

Secretariat

  • set de documente                                
  • autentificare  notarială                      
  • imprimare, scanare     

TRADUCERI >scrise

Noi efectuam traduceri scrise ale textelor cu tematică diversă, precum și a documentelor cu caracter diferit.

Noi efectuăm traduceri din/în diverse limbi străine:

 

а) ale textelor, care conțin:

– informație comercial-economică (diverse acorduri, contracte, propuneri comerciale, etc.);

– informație tehnică* instrucțiuni de utilizare a utilajelor, agregatelor, utilajelor casnice, instrumente, etc.);

– informație chimio-bilogică (de exemplu, componența și utilizarea a diferitor substanțe, preparate, etc.);

– informație cu caracter științifico-cognitiv (articole științifice și de literatură, extrase, broșure, cărți, etc.);

– informație juridică** (certificate cu divers caracter, procure, extrase din legislație, hotărîrile instanțelor de judecată, etc.);

– informație cu caracter medical (certificate medicale, extrase, emise de către diferite instituții medicale, extrase din articole, nomenclatoare, etc.);

– documente de contabilitate (rapoarte, bilanțurile persoanelor juridice)

– informație cu caracter educativ (lucrări de curs și de diplomă, rapoarte oficiale referitor la activitatea profesională, etc.).

б) a documentelor:

– cu caracter standard** (certificat de naștere, certificat de deces, certificat de căsătorie, acte de identitate, referitoare la starea civilă, pașapoarte, atestate, etc.);

– care conțin informație oficială (documente pentru organele de stat, inclusiv cele care necesită confirmare cu semnături corespunzătoare și ștampile ale firmei).

La efectuarea traducerilor de orice complexitate sau tematică noi mereu dăm ascultare condoleanțelor dvs. în ceea ce privește stilul, aspectul și, principalul, terminologia documentului care se va traduce.

La necesitate, pentru a oferi documentului tradus forță juridică, noi putem să vă oferim autentificare notarială sau autentificare cu semnătura și ștampila traducătorului, precum și cu ștampila firmei noastre.

* la dorința clientului se perfectează documentul sub un aspect corespunzător (de exemplu, sub formă de broșură într-o limbă/mai multe limbi străine, cu introducerea a desenelor, schițelor, graficelor corespunzătoare, maximal apropiate de originalul documentului).

** efectuăm autentificare notarială a documentelor corespunzătoare în conformitate cu cerințele legislației cu ajutorul notarilor care activează în RM.